Projekt partnerski wielostronny
Comenius „Zagrożenia XXI wieku”

realizowany jest przez
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu
wspólnie ze szkołami z:
Rumunii, Francji, Grecji, Turcji i Portugalii.

Głównymi celami projektu są:• identyfikacja zagrożeń środowiska,

 

• zwiększenie świadomości ekologicznej,
 

• zdobycie wiedzy o wolontariacie i udzielaniu pierwszej pomocy,
 

• poszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich,
 

• rozwijanie umiejętności korzystania z komputera,
 

• motywowanie uczniów do nauki języków obcych.W projekcie biorą udział uczennice i uczniowie dwóch klas
XII Liceum Profilowanego (ponad 30 uczniów).W kręgu naszych zainteresowań są m.in.: zanieczyszczenia środowiska, zmiany klimatyczne, zagrożenia naturalne (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów), choroby cywilizacyjne (otyłość, cukrzyca, schizofrenia), uzależnienia ( alkohol, narkotyki, papierosy), zagrożenia życia rodzinnego (przemoc, agresja) i wiele innych.


W ramach działań projektowych młodzież pogłębia swoją wiedzę na temat zagrożeń współczesnego świata poprzez uczestnictwo w:lekcjach tematycznych,

prelekcjach,

warsztatach ekologicznych,

wycieczkach,

konkursach.Uczniowie przygotowują także wystawy i prezentacje multimedialne,
prowadzą kronikę i stronę internetową projektu.

W celu realizacji zadań projektowych nawiązano współpracę z:


• Śląskim Centrum Profilaktyki w Chorzowie,• Centrum Dietetycznym Naturehouse w Sosnowcu,


• Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Sosnowcu,


• Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,


• Hospicjum „Cordis” w Katowicach.

1. W dniach od 13-19 listopada 2011 r. odbyła się  w Turcji pierwsza wizyta robocza, w której uczestniczyły koordynatorki projektu-pani Ewa Bartosińska i pani Agnieszka Godlewska.2. Kolejna wizyta robocza, tym razem we Francji, odbyła się w dniach 26-31 marca 2012 r. Wzięła w niej udział 10-cio osobowa grupa uczniów i nauczycieli.3. W wizycie roboczej w Rumunii uczestniczyła również 10-cio osobowa grupa uczniów i nauczycieli. Spotkanie miało miejsce w dniach 2-9 maja 2012 r.

4. Wizytę w Portugalii zaplanowano w ostatnim tygodniu września 2012 r. Wyjechała tam 6-cio osobowa grupa uczniów i nauczycieli.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3